Voorverkoop

Werkwijze:

Maak het bedrag, of bij meerdere kaarten een veelvoud daarvan, over op rekening

NL 45 RABO 03 14 89 18 97 van Culturele Stichting Trias

onder vermelding van het aantal kaarten en de naam van de voorstelling.

Uw kaartjes liggen dan een half uur voordat de voorstelling begint achter in de kerk voor u klaar.

Betaalde, niet opgehaalde kaarten, kunnen helaas niet teruggegeven worden.