52 Jaar na het overlijden van monseigneur Bekkers wordt deze bijzonder geliefde bisschop door velen nog steeds op handen gedragen. Deze aimabele man, met zijn warme en innemende uitstraling is  iemand die van zeer grote betekenis is geweest voor de R.K. Kerk in Nederland en ver daarbuiten.

Niet alleen voor de katholieke kerk was hij een belangrijk persoon. Samer met dominee Van den Akker was hij ook de grondlegger van de oecumenische gedachte.

Op 9 mei 1966 is bisschop Bekkers overleden en op 14 mei in Sint-Oedenrode begraven. Zijn overlijden veroorzaakte in 1966 een emotionele shock in geheel Nederland. De KRO zond de gehele uitvaartdienst in de  Sint-Jan, de tocht naar zijn geboorteplaats Sint-Oedenrode, alsmede de begrafenis volledig uit. Deze zo populaire Bisschop is bij velen nog lang niet vergeten. Dit blijkt ook uit de zeer grote belangstelling voor de lezingen.

De Katholiek van de 20e Eeuw.

In 2000 (34 jaar na zijn overlijden) werd bisschop Bekkers, die zich heeft ingezet voor de gezinnen en voor de zwakkeren in onze samenleving, gekozen tot de Katholiek van de Eeuw.

Veel belangstelling voor Bisschop Bekkers

Wim van Kreij heeft een boeiende lezing samengesteld en deze al ruim 60 keer gehouden in en buiten ons Bisdom. In de presentatie zijn dia’s en foto’s over het leven en werken van bisschop Bekkers opgenomen. Verder diverse filmfragmenten o.a. over zijn installatie, Brandpunt t.v.-uitzendingen en bij “Mies Bouman in de stoel” waarin  Bisschop Bekkers zelf aan het woord komt. Van de uitvaart en de begrafenis in Rooi zijn filmfragmenten opgenomen. Hij heeft in zijn lezing ook de installatierede van de nieuwe bisschop Mgr. G de Korte opgenomen. 

Wie is Wim van Kreij

Wim is op zondag 5 december 1937 in Berlicum geboren als vierde in een gezin van 11 kinderen.. Door omwentelingen in de landbouw kon hij het boerenbedrijf niet overnemen en ging daarom zijn studie vervolgen aan de MULO in Den Bosch.

Na het behalen van dit diploma ging hij in Roermond studeren aan de Hogere landbouwschool en behaalde daar tevens zijn onderwijsakte. In 1962 werd hij benoemd tot leraar aan de lagere landbouwschool in Tubbergen en in de avonduren studeerde hij aan de Sociale Academie in Enschede. Na twee jaar kreeg hij de benoeming tot agrarisch sociaal voorlichter bij de L.T.B. in Haarlem. In 1965 trouwde hij en ging samen met zijn vrouw Annie naar Heerhugowaard. Intussen maakte hij de sociale academie met succes af.

Na zeven jaar met veel voldoening gewerkt te hebben als agrarisch sociaal voorlichter voor boeren en tuinders en daarna opbouwwerk voor de bewoners van Heerhugowaard kreeg hij zijn benoeming als directeur  van de regionale stichting Samenlevingsopbouw voor de regio Venlo .

In 1983 startte Wim het adviesbureau ABCO en organiseerde veel congressen en gaf adviezen op diverse terreinen.

Eind 1999 verhuisden zij naar Sint-Oedenrode, sloten hun werkzame leven af en gingen zich inzetten als vrijwilliger speciaal voor ouderen. Hij schreef o.a. een tweetal boeken ` Gelukkiger Ouder Worden`en een handleiding voor seniorenraden. Momenteel geeft hij daarover nog lezingen en sinds 2016 speciaal over het leven en werken van bisschop Bekkers.

Lezing bisschop Bekkers

zondag 13 mei 2018
15.00 uur
Sint Joachimkerk in De Moer
Entree: gratis met mandje voor een vrijwillige bijdrage